Vakanties en verlof

Overzicht vakanties en studiedagen schooljaar 2023/2024

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij

Gedurende het schooljaar zijn er diverse vakanties en dagen dat alle leerlingen vrij zijn. Een overzicht hiervan is onderstaand te vinden. In Social Schools is in de kalender ook deze en andere relevante informatie te vinden. 

 

16 oktober t/m 20 oktober 2023 Herfstvakantie
2 en 3 november 2023 Studiedagen
22 december 2023 Studiedag
25 december 2023 t/m 7 januari 2024 Kerstvakantie
8 januari 2024 Studiedag
16 februari 2024 Studiedag
19 februari t/m 25 februari 2024 Voorjaarsvakantie
29 maart t/m 1 april 2024 Goede Vrijdag en Pasen
29 april t/m 12 mei 2024 Meivakantie
20 en 21 mei 2024 Pinksteren en studiedag
12 juli 2024 Studiedag
13 juli tot 26 augustus 2024 Zomervakantie

Extra verlof

Kinderen zijn vanaf het vijfde jaar (gedeeltelijk) leerplichtig. Er is op basis van de Leerplichtwet geen mogelijkheid extra verlof te verlenen.

In incidentele bijzondere gevallen is het mogelijk extra verlof te verlenen. Dit kan worden aangevraagd in Social Schools (kies 'Administratie', kies daarna de naam van uw kind,  en dan onderaan de pagina 'Verlof aanvragen'). Het is ook mogelijk door middel van het aanvraagformulier ‘Extra verlof’. Dit formulier kun je vragen bij de administratie. Het verlof dient uiterlijk zes weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal binnen twee weken reageren.

Daarnaast is op deze website van de gemeente ook meer informatie te vinden. 

Bijzonderheden
Als kinderen zonder verlof afwezig zijn, meldt de directeur dit verzuim bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook als kinderen geschorst of verwijderd worden van school, wordt dit gemeld. In dit laatste geval wordt overigens ook conform de wettelijke verplichting de Onderwijsinspectie geïnformeerd.

Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig, maar voor verlof dient men de school wel altijd te informeren door het aanvraagformulier “verlof buiten schoolvakanties”. Dit formulier kan worden ingeleverd bij het secretariaat. Het verlof dient uiterlijk zes weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal binnen twee weken reageren.

ontwerp en realisatie: Impuls