Vakanties en verlof

Overzicht vakanties en studiedagen schooljaar 2022/2023

Op deze dagen zijn alle leerlingen vrij

Gedurende het schooljaar zijn er diverse vakanties en dagen dat alle leerlingen vrij zijn. Een overzicht hiervan is onderstaand te vinden. In Social Schools is in de kalender ook deze en andere relevante informatie te vinden. 

27 september 2022 Studiedag
24 oktober t/m 30 oktober 2022 Herfstvakantie
21 november 2022 Studiedag
23 december 2022 Studiedag
26 december 2022 t/m 8 januari 2023 Kerstvakantie
9 januari 2023 Studiedag
9 en 10 februari 2023 Studiedagen
24 februari 2023 Studiedag
27 februari t/m 5 maart 2023 Voorjaarsvakantie
7 t/m 10 april 2023 Goede Vrijdag en Pasen
24 april t/m 7 mei 2023 Meivakantie
18 en 19 mei 2023 Hemelvaart 
29 mei 2023 Pinksteren
7 juli 2023 Studiedag
10 juli 2023 t/m 18 augustus 2023 Zomervakantie

Extra verlof

Kinderen zijn vanaf het vijfde jaar (gedeeltelijk) leerplichtig. Er is op basis van de Leerplichtwet geen mogelijkheid extra verlof te verlenen.

In incidentele bijzondere gevallen is het mogelijk extra verlof te verlenen. Dit kan worden aangevraagd door middel van het aanvraagformulier ‘Extra verlof’. Dit formulier kun je vragen bij de administratie. Je kunt even binnenlopen, een e-mail sturen of even bellen. Het verlof dient uiterlijk zes weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal binnen twee weken reageren.

Daarnaast is op deze website van de gemeente ook meer informatie te vinden. 

Bijzonderheden
Als kinderen zonder verlof afwezig zijn, meldt de directeur dit verzuim bij de Leerplichtambtenaar van de gemeente. Ook als kinderen geschorst of verwijderd worden van school, wordt dit gemeld. In dit laatste geval wordt overigens ook conform de wettelijke verplichting de Onderwijsinspectie geïnformeerd.

Vierjarige kinderen zijn nog niet leerplichtig, maar voor verlof dient men de school wel altijd te informeren door het aanvraagformulier “verlof buiten schoolvakanties”. Dit formulier kan worden ingeleverd bij het secretariaat. Het verlof dient uiterlijk zes weken van tevoren te zijn aangevraagd. De directie zal binnen twee weken reageren.

ontwerp en realisatie: Impuls