Peuteropvang

Peuteropvang De Heijberg

Peuteropvang De Speeltuin is onderdeel in Kindcentrum De Heijberg. De Speeltuin is een kleinschalige, professionele peuteropvang waar peuters tussen 2 en 4 jaar met leeftijdsgenootjes kunnen spelen in een vertrouwde en veilige omgeving.

Als peuters twee jaar zijn, krijgen ze behoefte om met leeftijdsgenootjes te spelen. Spelen is voor peuters niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam. Spelenderwijs maken zij vriendjes, leren ze spelen met verschillende soorten speelgoed en leren zij om verschillende activiteiten te ondernemen. Maar ook leren zij om samen te zingen, te dansen, te knutselen, zij leren om tijdens het kringgesprek naar elkaar te luisteren, om te delen én om even niet bij papa en mama thuis te zijn. Op deze wijze worden de peuters bekend gemaakt met het samenzijn in een groep en dat is een goede voorbereiding op de basisschool.

Ook voor kinderen die al naar de kinderopvang gaan, heeft de peuteropvang een toegevoegde waarde. Het programma is specifiek op hun leeftijdscategorie gericht en wat ‘schoolser’. Kinderen die naar de peuteropvang zijn geweest, maken de overstap naar de basisschool dan ook vaak makkelijker.

Door de speelse, ontwikkelingsgerichte activiteiten in kleine groepjes worden alle kinderen gezien en gevolgd in hun ontwikkeling. Door het creëren van een huiselijke sfeer wordt het vertrouwen van de peuters gewonnen. Zij kunnen zich dan optimaal ontwikkelen op emotioneel, sociaal, verstandelijk en motorisch gebied. Spelenderwijs ontdekken de kinderen de wereld, de kinderen mogen veel en moeten niks bij ons! Ieder kind is uniek en ons speelgoed- en activiteitenaanbod is hier dan ook op afgestemd.

Het kleinschalige karakter van De Speeltuin zal er toe bijdragen dat de peuters op een verantwoorde wijze ‘groot’ worden. De activiteiten en spelletjes sluiten nauw aan bij de leefwereld, de belangstelling en de mogelijkheden van de kinderen waardoor ze spelenderwijs vaardigheden ontwikkelen die te maken hebben met taal, sociaal spel, werkhouding en verkenning.

Bent u nieuwsgierig geworden? U kunt dagelijks tussen 9 en 10 uur bij ons binnen lopen om de sfeer te proeven en kennis met ons te maken!

Een ochtend op de peuteropvang

Elke ochtend kunt u vanaf 8.15 uur uw kind brengen. U kunt daarna nog even blijven om met uw peuter te puzzelen of een boekje te lezen. Als uiterlijk 08.45 uur alle ouders weg zijn, neemt de leidster, aan de hand van dagritmekaarten, met de peuters het programma van de dag door. De kinderen kunnen zelf kiezen of ze mee willen doen met de activiteiten of liever iets anders gaan doen. Alles mag, niets moet. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en dringen dan ook zo min mogelijk aan.

De kinderen worden begeleid door twee vaste leidsters per ochtend. Zo zien de peuters elke keer als ze bij ons komen dezelfde gezichten en raken ze snel vertrouwd.

Halverwege de ochtend eten de peuters het zelf meegebrachte fruit op. De leidsters bieden de kinderen water of thee aan. Minstens één keer per ochtend vragen we de peuters of ze naar de wc moeten. Daar besteden wij de nodige aandacht aan. Wanneer uw kind nog een luier draagt, wilt u dan een extra luier meegeven?

Als het weer het toelaat (wij zijn niet bang voor een paar spetters) gaan wij in de loop van de ochtend altijd buiten spelen. Wij beschikken over een buitenruimte die speciaal voor peuters is ingericht. Daar kunnen wij gebruik maken van fietsjes, driewielers, steppen en karretjes en natuurlijk van de zandbak met bijbehorende emmers en schepjes.

Openingstijden en organisatie
Peuteropvang De Speeltuin is verbonden aan de Heijbergschool. De peutergroep maakt voor haar activiteiten gebruik van één groepsruimte in de Heijbergschool.

De peuteropvang is open van maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 12.15 uur. Om 8.15 uur gaat de deur van “De Speeltuin” open en kunt u uw kind brengen. Wij verzoeken u om uiterlijk 08.45 uur ‘”De Speeltuin” weer te verlaten. U kunt uw kind om 12.15 uur weer ophalen. Komt u alstublieft op tijd? Graag horen de leidsters het ook wanneer uw kind door iemand anders opgehaald.

Er wordt gebruik gemaakt van het programma Uk & Puk. Alle leidsters zijn gecertificeerd in dat programma en daarom mag ‘De Speeltuin’ zich een voorschoolse locatie noemen. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

Er kunnen in totaal 16 kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar per ochtend bij ons komen spelen. Alle peuters zijn twee ochtenden (in totaal 8 uur) per week welkom. Kinderen met de indicatie Extra spelen en leren (indien afgegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin) zijn twee extra ochtenden (in totaal 16 uur) per week welkom.

Elke peuter zit in een vaste groep. De groepen hebben allemaal hun eigen naam en elk kind heeft een mentor. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders en voert de oudergesprekken.

Vakanties
De vakanties van de peutergroep lopen gelijk met die van Kindcentrum De Heijberg.

De leidsters
De leidsters die werkzaam zijn bij Peuteropvang de Speeltuin zijn:
Centina van Driel (ma, wo, do en vr)       Manon van der Laan ( ma, di en vr)

De leidsters zijn gediplomeerd conform de eisen van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Zij volgen regelmatig (bij)scholingen en cursussen om kwalitatief hoogwaardig te blijven functioneren. Bovendien zijn zij geschoold op het gebied van de ontwikkeling van het jonge kind.

Pedagogisch beleid
Onze peuteropvang hanteert het programma Uk & Puk van Zwijsen en stemt haar planning en activiteiten hierop af. Tevens wordt zoveel mogelijk aangesloten op de thema’s van Kindcentrum De Heijberg. 

Kenmerk van het programma is de actieve betrokkenheid van kinderen en het op speelse wijze ontdekkend leren, een rijk taalaanbod, uitdagende activiteiten en veel interactie. Indien u daarin geïnteresseerd bent, kunt u ons pedagogisch beleid opvragen via administratie@heijbergschool.nl
"De Speeltuin" werkt samen met de Kindcentrum De Heijberg. Alle kinderen, ook als ze na de peuteropvang naar een andere basisschool dan De Heijberg gaan, zijn van harte welkom om bij ons te komen spelen.

Uk & Puk
Het programma Uk & Puk geeft invulling aan een aantal lesactiviteiten tijdens de ochtend. De activiteiten hebben te maken met een centraal thema. Elke ochtend wordt een kleine en grote groepsactiviteit georganiseerd waarbij de pop Puk een belangrijke rol heeft. Deze lesjes leggen de nadruk op de taalontwikkeling van de peuters. De overige activiteiten in de ochtend staan in het teken van motoriek en andere ontwikkelingen die vooral door middel van spel en bewegen worden geoptimaliseerd. Een rijk taalaanbod, uitdagende activiteiten en veel interactie staan centraal op de groep.

Verjaardag
De verjaardag van uw kind wordt uitgebreid gevierd in de groep. En natuurlijk mag uw dochter of zoon trakteren, het liefst zo gezond mogelijk. Wilt u van tevoren aan de leidsters doorgeven wanneer u de verjaardag wilt vieren? Als u wilt, kunt u halverwege de ochtend komen meegenieten van het verjaardagsfeestje van uw dochter of zoon.

Ziek
Bij afwezigheid of ziekte stellen wij het op prijs als u dit telefonisch aan ons doorgeeft. Houd uw kind thuis als het een besmettelijke ziekte heeft en informeer ons meteen hierover. Sommige ziektes kunnen gevaar opleveren voor andere kinderen. Ook zwangere moeders lopen extra risico. Als uw kind hangerig of flink verkouden is, wordt u verzocht uw kind thuis te houden. Als uw kind op de peutergroep ziek mocht worden, laten wij u dat weten, zodat u uw kind kunt komen ophalen.

Wij vragen u ook een mobiel- en/of reserve telefoonnummer bij de leidster achter te laten, voor het geval u thuis niet bereikbaar bent.

Vaccinaties
Wij gaan ervan uit dat uw kind het Rijksvaccinatieprogramma volgt. Mocht dat niet het geval zijn, dan moet u dit aan ons doorgeven.

Luizen
Op iedere school komen wel eens luizen voor binnen een groep. De peuters worden regelmatig op luizen gecontroleerd. Wanneer op de peuteropvang bij een kind luizen worden geconstateerd, wordt aan de betreffende ouder gevraagd om het kind (om besmetting te voorkomen dat andere kinderen worden besmet) op te halen en te behandelen met een anti-luizenproduct. De leidster zal in het lokaal een mededeling ophangen dat er luizen in de groep zijn aangetroffen.

Oudercommissie
Aan ouders wordt gevraagd of zij interesse hebben om zitting te nemen in de oudercommissie. De oudercommissie bestaat uit drie ouders, met een adviserende en signalerende taak. De leden van de oudercommissie komen geregeld (minimaal één keer per half jaar) bij elkaar voor overleg.

ontwerp en realisatie: Impuls