Tussenschoolse opvang

Tijdens het overblijven eten de kinderen met de groepsleerkracht hun lunch. Het buitenspelen wordt begeleid door een medewerker van school en professionals die spel bevorderen, begeleiden en toezicht houden. Daarnaast lopen er dagelijks minimaal vijf vrijwilligers rond die ook toezicht houden en/of het spel begeleiden.

De betaling voor het overblijven verloopt via een automatisch incassosysteem, waarbij u de keuze krijgt om 1x of 4x per jaar te betalen. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan betaalt u
€ 1,25 per keer door middel van een automatische incasso. Mocht u incidenteel gebruik willen maken van deze overblijfmogelijkheid, dan betaalt u € 1,50 door middel van een strippenkaart.

Van het overblijfgeld worden speeltoestellen (en het onderhoud daarvan) bekostigd, alsmede het onderhoud van het kunstgrasveld, nieuw binnen- en buitenspeelgoed en leuke pleinattributen.

Ook wordt het gebruikt voor vergoedingen en cursussen (waaronder EHBO) voor de overblijfouders. Tevens worden de professionals hieruit bekostigd.

Alle betalende ouders/ verzorgers zijn automatisch lid van de vereniging overblijven De Heijberg. In de jaarlijkse ALV wordt er door het bestuur van de vereniging verantwoording afgelegd aan de leden. Hebt u interesse om hier ook een bijdrage aan te leveren door als vrijwilliger te helpen, dan kunt u contact opnemen met Heike Smith van de administratie van De Heijberg. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken vrijwilligers.

ontwerp en realisatie: Impuls