Tarieven

AV Heijberg 19.09.22 014

Kindcentrum De Heijberg biedt opvang aan kinderen van 2-13 jaar. Dit betreft peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar. Voor kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar wordt tijdens schoolweken voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang aangeboden, en daarnaast opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties, met uitzondering van week 52.

Contract

All-in contract*

Product

 • Naschoolse opvang in schoolweken vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur;
 • Opvang op doordeweekse dagen in schoolvakanties van 8.30 uur tot 18.30 uur met uitzondering van week 52;
 • Standaard opvang tijdens de vooraf vastgestelde studiedagen die bij de start van het schooljaar bekend zijn, van 8.30 tot 18.30 uur op de contractueel vastgelegde opvangdagen.

Bruto productprijs

Uurtarief = € 7,72

Schoolweken contract*

 • Naschoolse opvang tijdens schoolweken
  (zie vakantierooster op www.deheijberg.nl/vakantie);
 • Opvang vanaf einde schooltijd tot 18.30 uur;
 • Opvang tijdens studiedagen is niet standaard voorzien en dient als extra dag aangevraagd te worden.

Uurtarief = € 9,45

VSO; Voorschoolse opvang tijdens schoolweken*

 • Opvang tijdens schooldagen vanaf 7.30 uur tot start schooltijd (8.30 uur);
 • Voorschoolse opvang tijdens studie- en vakantiedagen dient als ‘extra dag’ zoals hieronder vermeld aangevraagd te worden.

Reguliere prijs afhankelijk van het contract ;
voor all-in contract €7,72 en voor schoolweken contract € 9,45.

Extra dag
Als aanvulling op een vast contract van bovengenoemde opvangvormen

 • Afname van een extra dag naschoolse of voorschoolse opvang, wanneer de groepsbezetting en de personele inzet dit toelaat. De extra opvang wordt aangevraagd via de app;
 • Een toegekende dag kan, na akkoord, niet meer geannuleerd worden;
 • Goedkeuring van een extra dag gebeurt niet eerder dan 2 weken voor de aangevraagde dag.

Reguliere prijs afhankelijk van het contract

Ruilen

Onder bepaalde voorwaarden bieden wij ruilen van dagen voor voorschoolse of naschoolse opvang aan, namelijk:

 • Ruilen kan wanneer de groepsbezetting en de personele inzet dit toelaat. De ruildag wordt aangevraagd via de app;
 • Een via de app tijdig afgemelde dag (minimaal 7 dagen voorafgaand aan de opvangdag van afmelding) komt in een “spaarpotje” terecht. Deze dagen blijven drie maanden geldig. Het is mogelijk om maximaal 2 weken van tevoren een extra dag aan te vragen die “betaald” wordt uit het spaarpotje. Goedkeuring gebeurt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk 1 dag voor de aangevraagde dag.

Losse dagen voor ouders zonder BSO-contract

 • Afname van een dag naschoolse of voorschoolse opvang, wanneer de groepsbezetting en de personele inzet dit toelaat. De extra opvang wordt aangevraagd via de administratie van Kindcentrum De Heijberg;
 • Een toegekende dag kan, na akkoord, niet meer geannuleerd worden;
 • Goedkeuring van een losse dag gebeurt niet eerder dan 2 weken voor de aangevraagde dag.

Uurtarief = € 9,45

Peuteropvang De Speeltuin

 • Voor kinderen van 2 tot 4 jaar biedt Peuteropvang De Speeltuin tijdens schoolweken 5 ochtenden in de week peuteropvang aan.

Zie voor meer informatie Peuteropvang - Heijbergschool

TSO; Tussenschoolse opvang tijdens schoolweken

 • Opvang tijdens de middagpauze op schooldagen (de ‘overblijf’);
 • TSO valt niet onder de wet kinderopvang. Hiervoor kunnen ouders geen toeslag krijgen.

Informatie en actuele tarieven worden via de school gecommuniceerd.

* KC De Heijberg biedt geen naschoolse en/of voorschoolse opvang aan op dagen waarop minder dan 5 leerlingen zijn aangemeld. 

KC De Heijberg is gesloten op nationale feestdagen. 

ontwerp en realisatie: Impuls