Vakken

Kinderen hebben van nature zin in leren. Op Kindcentrum De Heijberg beleven de leerlingen daarnaast ook plezier in het leren en ontdekken. Zij worden creatief geprikkeld en cognitief uitgedaagd. De basis hiervan wordt gevormd door ruime aandacht aan de cognitieve vakken, zoals rekenen, taal, spelling, lezen en wereldoriëntatie. Daarnaast wordt ingespeeld op de behoeftes en vaardigheden van de individuele leerlingen met gedifferentieerd onderwijs en vakleerkrachten voor muziek, handvaardigheid, gym en meerbegaafde leerlingen. Op deze wijze kunnen de talenten van de leerlingen optimaal ontplooien en worden life skills ontwikkeld.

In de Wet Primair Onderwijs is voorgeschreven welke vakken de leerlingen minimaal behoren te krijgen en hoeveel uur per schooljaar minimaal aan een vak moet worden besteedt. Per vak zijn het landelijke kenniscentrum SLO kerndoelen omschreven per leerjaar.
Over het algemeen worden de vakken klassikaal gegeven op vijf verschillende niveaus, waarvan drie in de groep. Het laagste en hoogste niveau wordt buiten de groep vormgegeven door gespecialiseerde ondersteuners en begeleiders.

Bijzonder onderwijs in een notendop

 • Op Kindcentrum De Heijberg streven we ernaar dat ieder kind zin in leren heeft en houdt.
  Hiervoor is het creëren van een veilige (leer)omgeving belangrijk, waarin elk kind kan zijn wie
  hij/zij is. Daarom gaan we uit van de onderwijsbehoeften van het kind en wordt de ontwikkeling
  van het kind nauwkeurig gevolgd. De resultaten worden geanalyseerd en vervolgens wordt het
  onderwijsaanbod aangepast. Over het algemeen worden spelling, taal en rekenen klassikaal
  gegeven op vijf verschillende niveaus, waarvan drie in de groep. Het laagste en hoogste niveau
  wordt buiten de groep vormgegeven door gespecialiseerde ondersteuners en begeleiders.
  We streven ernaar dat elke leerling maximaal profi teert van het onderwijsaanbod en talenten
  optimaal worden ontwikkeld. De groepsleerkracht is hierbij verantwoordelijk voor een planmatig
  aanbod voor de leerlingen en de groep.

 • In alle klassen leren de leerlingen vaardigheden op het gebied van ICT en programmeren.
  Bij de kleuters worden hiervoor iPads gebruikt, waar de leerlingen educatieve spelletjes kunnen
  spelen passend bij een thema. Vanaf groep 3 worden Chromebooks gebruikt. Vrijwel dagelijks
  gebruiken de leerlingen een Chromebook en maken hierop bijvoorbeeld lessen voor rekenen,
  taal of aardrijkskunde. Ook worden deze gebruikt om extra te oefenen, het maken van een
  werkstuk of te leren programmeren. Ook gebruiken wij ruim aanbod van diverse soorten Lego
  om de basiskennis van programmeren te ontwikkelen. Hiermee worden leerlingen voorbereid
  op de wereld van morgen.

 • Op Kindcentrum De Heijberg bieden wij een programma aan met onderwijs op maat
  voor meerbegaafde leerlingen. Wij doen dit door extra werk aan te bieden in en buiten de
  groep. Deze opdrachten zijn net even anders dan het reguliere werk om de ontwikkeling
  van executieve functies verder te stimuleren.

 • Onze vakleerkrachten voor gym, muziek, crea en techniek verzorgen uitdagende lessen
  passend bij de leeftijd van de leerlingen. Zij prikkelen daarmee de talenten van onze leerlingen.
  In de bovenbouw mogen de leerlingen per periode zelf kiezen tussen crea, muziek en techniek
  naar aanleiding van een pitch van de vakleerkracht. In groep 4 en 5 gaan de leerlingen gedurende
  een half jaar wekelijks naar schoolzwemmen.

 • Het is nooit te vroeg om een vreemde taal te leren. Daarom beginnen de leerlingen in groep 1 al
  met het leren van Engels. Daarnaast krijgen meerbegaafde leerlingen de mogelijkheid een andere
  taal te leren, zoals Chinees.

Onze methodes

Bij het lesgeven is een goede methode belangrijk. Wij hebben gekozen voor methodes die geschikt zijn voor klassikaal onderwijs, maar ook aangepast kunnen worden met extra materialen toegespitst op kinderen die meer of minder kunnen.

Taal Groep 3 Lezen is Top en Veilig leren lezen
Groep 3-8 STAAL
Spelling Groep 3-8 STAAL
Lezen Groep 3 Veilig Leren Lezen
Groep 4-8 Lezen is Top (technisch lezen)
Groep 4-8 Nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
Rekenen Groep 3-8 Getal en Ruimte Junior
Schrijven Groep 1-2 Schrijfdans
Groep 3-8 Klinkers
Levensbeschouwing Groep 1-8

Kind op maandag

Sociaal-emotioneel leren Groep 1-8 Kwink
Natuur en techniek Groep 1-8

Blink Wereld

Aardrijkskunde Groep 5-8 Wijzer
Geschiedenis Groep 5-8 Blink Geschiedenis
Engels Groep 1-3 iPockets
Groep 4-8 My Discovery Island
Verkeer Groep 4-8

ontwerp en realisatie: Impuls