Ons onderwijs

Samen leren voor het leven

Op Kindcentrum De Heijberg staat zin in leren centraal en worden de mogelijkheden van elk kind voorop gezet. De school biedt de leerlingen de mogelijkheid op zijn of haar eigen manier te leren binnen de kaders van de leerdoelen en -lijnen en met betrokkenheid van de ouders. We leren met en van elkaar.

De leerlingen beleven plezier in het leren, ontdekken en zij worden creatief geprikkeld en cognitief uitgedaagd. Dit gebeurt onder meer door in te spelen op de behoeftes en vaardigheden van de individuele leerlingen met gedifferentieerd onderwijs, vakleerkrachten voor muziek, crea, gym en meerbegaafde leerlingen. Zo kunnen talenten optimaal ontplooien en worden life skills ontwikkeld.

Op De Heijberg leren leerlingen eigenaarschap te nemen voor hun eigen ontwikkeling. De leerkracht blijft hierbij eindverantwoordelijk en deze helpt de leerlingen op een ontdekkende en actieve wijze vaardigheden en talenten te ontwikkelen. De leerkrachten creëren een omgeving die leren bevordert en waarin leerlingen worden gemotiveerd, zowel klassikaal als individueel. Aan de hand van directe instructie en gedifferentieerde begeleiding profiteren alle leerlingen zo optimaal mogelijk van het geboden onderwijs.

Onderwijsinspectie
De onderwijsinspectie gaat jaarlijks in gesprek met het bevoegd gezag van De Heijberg om te kijken hoe het is gesteld met de kwaliteit op De Heijberg. Daarnaast komen ze ook soms op school kijken, meestal in een themaonderzoek over bijvoorbeeld rekenen of taal.

visie en missie

lees meer

ontwerp en realisatie: Impuls