Vrienden van De Heijberg

AV Heijberg 19.09.22 039

De Vereniging VCNS “Vrienden van De Heijberg” is een vereniging van de ouders van de leerlingen van De Heijberg voor De Heijberg. De VCNS steunt De Heijberg door extra projecten en activiteiten te financieren, waarvoor het reguliere schoolbudget niet toereikend is. Daarmee krijgen de leerlingen nog meer zin in leren.

Wanneer een leerling op onze basisschool begint, wordt meer informatie gegeven en is er de mogelijkheid een machtiging in te vullen. Deze kan ingeleverd worden bij de administratie. De contributie van € 25,- per jaar komt het onderwijs op De Heijberg in brede zin ten goede. U helpt bovendien om meerdere leuke dingen mogelijk te maken voor de individuele leerlingen, waarmee zij De Heijberg niet snel zullen vergeten.

Eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen worden gesteld aan de administratie.

Voorbeelden van uitgaven door de VCNS

Kind op Maandag
Ieder schooljaar schaft de VCNS de godsdienstmethode ‘Kind op Maandag’. In deze methode wordt het christelijke geloof in hedendaagse context aangeboden. Elke dag is er een korte les, aangepast aan de groep en de leeftijd van de kinderen. Per dag wisselt de inhoud van de les en kan deze bestaan uit een gesprek over een specifiek onderwerp, het lezen van een Bijbelverhaal, een knutselwerkje of zingen. Ook voor leerlingen die zelf niet gelovig worden opgevoed zijn de lessen relevant, omdat de lessen bijvoorbeeld vragen oproepen over hoe we met elkaar om zouden moeten gaan. 

Bijbels
Wanneer kleuters van groep 2 naar groep 3 gaan, krijgen zij een kinderbijbel van de VCNS. De leerlingen in groep 7 krijgen een bijbel om te gebruiken in groep 7 en 8. Bij het afscheid aan het einde van groep 8 wanneer zij naar het voorgezet onderwijs gaan, krijgen zij deze mee naar huis.

Busvervoer driedaagse groep 8
Elk jaar wordt het busvervoer voor de driedaagse bij het afscheid van groep 8 mede mogelijk gemaakt door de VCNS.

ontwerp en realisatie: Impuls