Stichting Opwijs

Kindcentrum De Heijberg is onderdeel van Stichting Opwijs. Stichting Opwijs is het bevoegd gezag van de KC Emma, Goede Herderschool, De Heijberg en Hildegaertschool. Deze vier basisscholen liggen allemaal in het gebied Hillegersberg-Schiebroek aan de groene noordrand van Rotterdam. In totaal bezoeken ongeveer 1600 leerlingen de vier basisscholen en werken er 145 personeelsleden.

Het hart van de onderwijsvisie van Stichting Opwijs is de lerende leerling: het gaat om de ontwikkeling van de individuele leerling. Die ontwikkeling is alleen mogelijk als ook de medewerkers zich blijven ontwikkelen: geen lerende leerling zonder lerende medewerker. Betrokkenheid van en samenwerking met ouders, de wijk en externe partners is daarom erg belangrijk. Daarnaast is er een onderwijshuis geopend om het personeel verder uit te dagen en aan te moedigen zich te ontwikkelen.

In de vier scholen heerst een prettige en veilige sfeer. Aandacht voor elkaar en omzien naar elkaar zijn belangrijke schakels in de organisatie.  Stichting Opwijs wil goed onderwijs bieden in alle facetten en er zijn voor alle kinderen, maar is zich ook bewust van grenzen in het kunnen.

Samenwerking tussen de scholen vindt de Stichting belangrijk, eigenheid van de scholen ook. Daarom wordt de samenwerking gezocht als het mogelijk is en eigenheid gestimuleerd als dat kan.

Met vier scholen, allemaal op fietsafstand van elkaar, is Stichting Opwijs inschalig schoolbestuur. Wel biedt de samenwerking binnen de Stichting Kindcentrum De Heijberg veel voordelen. Bijvoorbeeld op het gebied van ICT, maar ook bij interne opleidingen, wordt intensief samengewerkt. Op het gebied van extra ondersteuning op zowel het pedagogische als didactische vlak, zijn binnen Stichting Opwijs specialisten in dienst. Ook op De Heijberg begeleiden zij leerlingen en leerkrachten om zich verder te ontwikkelen en ontplooien.

Meer informatie over Stichting Opwijs: www.stichtingopwijs.nl 

ontwerp en realisatie: Impuls