Identiteit

Kindcentrum De Heijberg is een christelijke basisschool. De christelijke normen en waarden bieden een stabiele richtinggevende basis voor onze omgang met elkaar in een steeds veranderende maatschappij. Gedurende een schooljaar staan we stil bij de christelijke feestdagen en vieren deze met de leerlingen en met betrokkenheid van de ouders. Daarnaast staan we open voor elkaar en andere zienswijzen.

Betrokken en vertrouwen
Iedere leerkracht heeft een persoonlijke geloofsbeleving, maar allemaal hebben we een sterke affiniteit met het christelijk onderwijs. Op De Heijberg behandelen we elkaar zoals we zelf behandeld willen worden, gebaseerd op de christelijke normen en waarden. Door betrokkenheid en vertrouwen worden de leerlingen sociaal-emotioneel voorbereid op de toekomst. In veiligheid en met respect krijgen de leerlingen de ruimte om hun persoonlijke identiteit te laten groeien.

Christelijk onderwijs
Het christelijk onderwijs wordt in hedendaagse context aangeboden en hiermee wordt elke dag begonnen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode Kind op Maandag. Deze methode biedt elke dag een korte les, aangepast aan de groep en de leeftijd van de kinderen. Per dag wisselt de inhoud van de les en kan deze bestaan uit een gesprek over een specifiek onderwerp, het lezen van een Bijbelverhaal, een knutselwerkje of zingen. Ook voor leerlingen die zelf niet gelovig worden opgevoed zijn de lessen relevant, omdat de lessen bijvoorbeeld vragen oproepen over hoe we met elkaar om zouden moeten gaan. 

Daarnaast bespreken we de andere wereldreligies naar aanleiding van de actualiteit. Wanneer kleuters van groep 2 naar groep 3 gaan, krijgen zij een kinderbijbel van de vereniging VCNS Vrienden van de Heijbergschool. De leerlingen die na groep 8 naar het voorgezet onderwijs gaan, krijgen een normale bijbel.

Gebedsgroep
Aansluitend bij de christelijke identiteit van de Heijbergschool, is er een groep ouders die maandelijks samen komt als gebedsgroep. Als gebedsgroep vinden zij het waardevol te mogen bidden en danken voor zowel het personeel als de leerlingen van De Heijberg.
Elk jaar komt er een gebedsdoos in alle klassen langs, waarin (anoniem) gebedspunten kunnen worden gestopt. Daarnaast kunnen ouders en kinderen gebedsbriefjes deponeren in de brievenbus in de hal tegenover de lerarenkamer (onder de brievenbus van de vertrouwenspersoon).

ontwerp en realisatie: Impuls