Historie

In de rijke geschiedenis van Kindcentrum De Heijberg is de school regelmatig in beweging geweest met een blik op de toekomst. Vanaf de oprichting in 1886 is de school meerdere malen uitgebreid. In het schooljaar 2015 – 2016 heeft de Heijbergschool het 130-jarig jubileum mogen vieren. Vanaf schooljaar 2022-2023 is de Heijbergschool een kindcentrum geworden en heet De Heijberg. 

Al meer dan 130 jaar zin in leren
In de statuten van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Hillegersberg/Terbregge staat 1886 als het jaar van oprichting van onze basisschool. In andere documenten staat echter 1898 als oprichtingsjaar. In 1948 is een oorkonde uitgereikt aan de toenmalige leerlingen naar aanleiding van het 50-jarig jubileum van de school. 

Daaruit zou afgeleid kunnen worden dat de school uit 1898 stamt. Waarschijnlijk had de vereniging pas na twaalf jaar voldoende geld bij elkaar om de school te laten bouwen. In de eerste twaalf jaar was er dus geen eigen schoolgebouw. Voor 1920 werd bijzonder onderwijs (waar zowel protestant-christelijk als katholiek onderwijs onder valt) niet gesubsidieerd. Gelukkig is dat tegenwoordig niet meer zo.

Het eerste schoolgebouw
In 1898 werd door de vereniging een bouwvergunning aangevraagd en verkregen voor de bouw van een schoollokaal met woonhuis voor de bovenmeester (het hoofd van de school). Dit schoollokaal werd gebouwd aan de Rechter Rottekade aan de kant van de Rotte. In die tijd hoorde Terbregge nog bij de aparte gemeente Hillegersberg. Pas in 1941 werd Hillegersberg onderdeel van Rotterdam. In 1901 werd een lokaal toegevoegd. Het aantal leerlingen was toegenomen, mogelijk vanwege de invoering van de leerplicht dat jaar. Ook in 1906 en 1915 werden lokalen bijgebouwd. Ondanks de bouw van de extra lokalen in deze jaren, bleek de school in 1919 weer te klein. Er was alleen geen plaats meer om lokalen bij te bouwen. Vandaar dat het huis van de bovenmeester werd afgebroken. Op deze plaats, en waarschijnlijk op een deel van het schoolplein, werden drie lokalen gebouwd. De voorste twee lokalen, die toen zijn gebouwd, staan er nog. Ze zijn alleen nauwelijks herkenbaar en vormen nu een witgepleisterd woonhuis (nummer 125). Achter de klimop boven de deur is misschien de oude naam van de school nog verstopt: “School met den Bijbel”.

Tegenover de school werd in 1921 een gebouw met twee lokalen gebouwd. Dit was voor het Voorbereidend Lager Onderwijs of de bewaarschool. Later werd dit de kleuterschool genoemd. In 1929 werd nog een extra speellokaal gebouwd. Dit gebouw staat er nog steeds en wordt tegenwoordig als woonhuis gebruikt (nummer 122).

Een nieuwe locatie en nieuwe naam
Het schoolgebouw aan de Rechter Rottekade is tot 1961 in gebruik geweest. In dat jaar verhuisde de school naar een houten noodgebouw aan de Heijbergstraat. Deze gelegenheid werd ook aangegrepen om de naam van de school te veranderen in de Heijbergschool. De kleuterschool bleef wel tot 1978 aan de Rechter Rottekade gevestigd. In januari 1978 zou de kleuterschool eigenlijk al verhuizen naar de Heijbergstraat. Een brand in de nieuwjaarsnacht van 1978 legde echter een deel van het gebouw in de as. Ook het archief van de school ging toen verloren. De kleuterschool verhuisde uiteindelijk in september 1978 ook naar de Heijbergstraat.

Nieuwbouw
In 1986 schreven samenstellers van het herdenkingsboekje 100 jaar Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Hillegersberg/Terbregge: “Plannen tot de bouw van een nieuw complex zijn er wel geweest, maar die zijn verder niet uitgewerkt.” Uiteindelijk werd in 1993 een begin gemaakt met de uitwerking van nieuwbouwplannen. Vlak voor de zomervakantie brandde het houten noodgebouw echter tot de grond toe af. Noodgedwongen werd de school ondergebracht in het gebouw van de net gesloten openbare school De Argo in de wijk 110 Morgen. Op 10 februari 1994 gingen alle leerlingen en het personeel in optocht naar de nieuwe school. De officiële opening vond plaats op 26 maart door Bassie en Adriaan, nadat de sleutel door een parachutist was aangedragen. Jorik Moree en Rens Romein, de oudste en de jongste leerling, mochten helpen. In het schooljaar 2010 – 2011 heeft de Heijbergschool het 125 jarig jubileum mogen vieren.

Wist je dat?
Kindcentrum De Heijberg (en de Heijbergstraat) is genoemd naar de Rotterdamse schilder Johannes Gerardus Heijberg. Heijberg is geboren op 9 december 1869 en heeft zijn hele leven in Rotterdam gewerkt. Naast schilder, was hij ook tekenaar en aquarellist. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunsten. Vanaf 1891 gaf hij les aan de Rotterdamse academie aan o.a. Kees van Dongen en Willem de Kooning (waar de kunstacademie later naar vernoemd is).  Het is dus zeker passend dat onze school is genoemd naar een Rotterdamse onderwijzer!

ontwerp en realisatie: Impuls