Activiteiten

Gedurende het schooljaar is er, naast het reguliere lesprogramma, regelmatig een speciale activiteit voor de hele school of een specifiek leerjaar. Voor zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn dit vaak de hoogtepunten van een schooljaar. Enkele van deze activiteiten zijn onderstaand te vinden. Via Social Schools worden ouders op de hoogte gehouden van de activiteiten van de desbetreffende klas van hun kind.

Sport
Elk jaar is er voor alle leerlingen een sportdag. De kleuters hebben een eigen sportdag rond de school en de groepen 3-8 hebben een sportdag op een andere locatie. De afgelopen jaren was dit bij PAC. In Rotterdam is er daarnaast een gemeentelijke organisatie die allerlei sportactiviteiten aanbiedt op scholen onder schooltijd. De inhoud en het moment wisselt per jaar en loopt uiteen van atletiek en skaten tot BMX en rugby. In het reguliere lesprogramma heeft sport een prominente plek met de gymlessen door de (vak)leerkracht. In groep 4 en 5 krijgen de leerlingen daarnaast ook zwemles gedurende een deel van het jaar in zwembad De Wilgenring.

Natuur en milieu
Het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie (CNME) organiseert elk jaar lessen voor de leerlingen op onze school. Deze lessen vinden plaats in het educatief centrum van Kinderboerderij De Wilgenhof. De onderwerpen en het moment wisselen per jaar en zijn afgestemd op de leeftijd en leefwereld van de leerlingen. Daarnaast gebruikt De Heijberg de methode Blink om lessen rondom natuur en milieu te geven vanaf groep 3.

Cultuur
Het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam biedt in Rotterdam een cultuurtraject aan scholen aan. Deels bestaat dit uit activiteiten op school door bijvoorbeeld de SKVR met instrumenten, beeldende kunst of een toneelvoorstelling. Het kan ook een bezoek aan een museum inhouden. Ook bij het cultuurtraject wisselt het aanbod en het moment per jaar. Op school zelf worden daarnaast gedurende het schooljaar zowel muziek- als handvaardigheidslessen gegeven door vakleerkrachten. Na schooltijd worden er daarnaast op school ook activiteiten aangeboden door externe organisaties tegen betaling, zoals kleuterzingen en koor.

Schoolfeest
Tijdens het jaarlijkse schoolfeest staat Kindcentrum De Heijberg op zijn kop! In de weken voorafgaand aan het feest wordt veel aandacht besteed aan het thema in lessen en door de creativiteit van de leerlingen en leerkrachten te prikkelen. Op de dag van het feest zijn alle leerkrachten en personeel verkleed en komen de meeste leerlingen (en soms ouders) in thema naar school. De kinderen hebben op de dag van het schoolfeest een aangepast rooster. Tijdens het feest zijn er veel activiteiten. Het schoolfeest vindt plaats in de laatste weken van het schooljaar. De invulling kan per jaar veranderen, maar zorgt altijd tot een feestelijke en leuke dag!

Feestdagen
Kindcentrum De Heijberg is een christelijke basisschool. De christelijke normen en waarden bieden een stabiele richtinggevende basis voor onze omgang met elkaar in een steeds veranderende maatschappij. Gedurende het schooljaar wordt op school stilgestaan bij de christelijke feestdagen en vieren we deze met de leerlingen. De invulling van de vieringen van Kerst en Pasen wisselt per jaar. Daarnaast vereert elk jaar Sinterklaas onze school met een bezoek. Op het plein wordt hij welkom geheten door de hele school. Bij de kleuters en lagere klassen komt hij in de klas vaak ook nog even langs. In de hogere klassen zijn er surprises.

Projectweek
Elke jaar is er een projectweek op De Heijberg. Het thema wisselt per jaar en loopt uiteen van een thema als ‘Engels’ tot ‘water’. Tijdens de projectweek vinden er meerdere schoolbrede activiteiten en activiteiten per groep plaats rondom het thema en worden meerdere lessen aangepast om aan te sluiten bij het thema. Om het jaar is er een kijkavond, waarbij de ouders mogen komen kijken.

Kinderboekenweek
Uiteraard doet De Heijberg ook mee aan de jaarlijkse Kinderboekenweek. Er is een opening voor alle leerlingen en de ouders op het plein en in de klas zijn er veel activiteiten gekoppeld aan het thema. Daarnaast wordt tijdens de Kinderboekenweek het lezen nog meer dan normaal gestimuleerd. Ook is er een voorleeswedstrijd, van de kleuters tot en met de bovenbouw.  

ontwerp en realisatie: Impuls