Medezeggenschapsraad

belangrijk advies- en instemmingorgaan binnen Kindcentrum De Heijberg

De Medezeggenschapsraad (MR) is een belangrijk advies- en instemmingorgaan binnen Kindcentrum De Heijberg. De MR bestaat uit een bevlogen groep van drie ouders en drie leerkrachten. Per jaar komt de MR vijf keer samen om te vergaderen met de directie. De taak van de MR is om mee te denken en/of beslissen over bepaalde schoolzaken zoals de vakantieregeling, de sollicitatieprocedures van nieuwe leerkrachten en de besteding van het schoolgeld. De MR krijgt zowel mondelinge als schriftelijke informatie van de directie en het koepelbestuur. Daarnaast is de MR ook actief als het gaat om bijzondere gebeurtenissen of initiatieven tussendoor waarvoor aandacht of advies wordt gevraagd.

Knipsel

De leden worden voor de duur van drie jaar gekozen. Indien u vragen en/of opmerkingen hebt, kunt u deze altijd kwijt bij een van de leden van de MR of per e-mail aan mr@heijbergschool.nl. De volgende ouders zitten in de medezeggenschapsraad:
Linda de Paepe, moeder van Elliot, Matthias en Loic
Annemarijn Straasheijm, moeder van Jesse, Fedde en Pepijn 
Astrid Kruit, moeder van Emma en Lars

De volgende leerkrachten zitten in de medezeggenschapsraad:
Jeroen Geervliet
Danielle Weijgertse
Karin Toxopeus

Naast de MR van Kindcentrum De Heijberg is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) binnen de Stichting Opwijs. Van elke school binnen de stichting is een leerkracht en ouder lid van de GMR. Deze hoeft geen zitting te hebben in de MR. De GMR vergadert vijf tot zes keer per jaar, waarvan twee keer per jaar met de bestuurders van de stichting. De vergaderingen gaan over zaken die alle vier scholen aangaan, zoals bijvoorbeeld het opstellen van het zorgplan voor leerlingen die extra zorg nodig hebben, computers binnen het onderwijs of de vakantieregeling.

ontwerp en realisatie: Impuls