Stichting

Onderdeel van Stichting PCOHS

Kindcentrum De Heijberg is onderdeel van Stichting PCOHS. Stichting PCOHS is het bevoegd gezag van de Emmaschool, Goede Herderschool, De Heijberg en Hildegaertschool.

College van Bestuur
Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van stichting PCOHS. Het College van Bestuur bewaakt de visie en missie, formuleert het beleid op hoofdlijnen en bewaakt het realiseren van de doelen van Stichting PCOHS. Het College van Bestuur bestaat uit: 

Mevr. E.A. (Annelies) van Dijk-Freeke, voorzitter College van Bestuur

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op afstand. De Raad houdt toezicht op het realiseren van de doelen, het beleid en de algemene gang van zaken van Stichting PCOHS. De Raad beoordeelt ook het functioneren van het College van Bestuur. Daarnaast geeft de Raad advies aan het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

Dhr C. (Kees) de Jongh, voorzitter Raad van Toezicht
Mevr. M.C. (Margreet) Auw Yang-Rolle                                                                                                                         Dhr. R (Rob) Beek                                                                                                                                                            Dhr. A (Arie) Bijl                                                                                                                                                               Mevr. M. (Mariet) van Goch                                                                                                                                            Dhr. A.J.C. (Arjo) Klijnsmit

Daarnaast zijn op het bestuursbureau stafleden werkzaam op het gebied van o.a. beleid, HR, administratie en facility management. Meer informatie kunt u hier vinden en op de website

Contactgegevens
Stichting PCOHS 
Bergse Linker Rottekade 315                                                                                                                                  3056LK Rotterdam                                                                                                                                                    Telefoon: 010 - 351 0026 
E-mail: info@pcohs.nl

ontwerp en realisatie: Impuls