Buitenschoolse opvang

Kindcentrum De Heijberg heeft een eigen buitenschoolse opvang per schooljaar 2022-2023. Het is mogelijk uw kind hiervoor aan te melden. U kunt een aanmeldformulier ophalen bij de administratie. Onze buitenschoolse opvang vangt alleen kinderen op van De Heijberg en werkt nauw samen met de schoolleiding. Ook wanneer de school gesloten is, tijdens vakanties en studiedagen, is er opvang. Naast buitenschoolse opvang is voorschoolse opvang ook mogelijk.

Alle kinderen die gebruik maken van onze buitenschoolse opvang bieden wij een ontspannen en boeiende tijd waar ze zichzelf mogen zijn en zich op hun manier en tempo ontwikkelen. Voor ons is de het geslaagd als de kinderen de volgende keer weer met plezier komen.

Openingstijden
We zijn alle dagen geopend, aansluitend aan de schooltijden. Dit betekent:

Maandag van 14:45 tot 18:30
Dinsdag van 14:45 tot 18:30
Woensdag van 12:30 tot 18:30
Donderdag van 14:45 tot 18:30
Vrijdag

van 12:00 tot 18:30 (groepen 1 en 2) en
van 14.45 tot 18.30 (groepen 3 t/m 8)

Aantal groepen per 22 augustus 2022
We hebben basisgroepen voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 7 jaar, en voor kinderen in de leeftijd tussen 7 en 13 jaar. Op basis van de huidige aanmeldingen hebben we twee groepen van 20 kinderen in de leeftijd van 4 – 7 jaar en een groep voor de 8 – 13 jarigen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kunnen hier wijzigingen in optreden.

Vakantieprogramma
In de vakanties zullen we een boeiend en gevarieerd vakantieprogramma aanbieden anders dan het reguliere aanbod, zodat we ons doel kunnen realiseren.

Eten en drinken
We vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Al zullen er natuurlijk ook momenten bij zijn dat we iets minder gezonds eten, bijvoorbeeld als de kinderen hun zelfgebakken taarten op eten.

Spelen staat centraal
We zijn van mening dat kinderen na schooltijd vooral moeten spelen en dan het liefst buiten. We
hebben een prachtige buitenruimte en straks met ons nieuwe schoolplein helemaal. Ook binnen kan er volop gespeeld worden in het speellokaal/ muzieklokaal of op de daarvoor bestemde gangen.

De ruimtes
De ruimte van de peuteropvang wordt ’s middags gebruikt als BSO‐lokaal voor de 4–7 jarigen net
zoals de naastgelegen “huiskamer”. Voor de 8‐13 jarigen hebben we een schitterende “tuinkamer”
beschikbaar. Het lokaal naast het kunstgrasveld krijgt openslaande deuren, zodat de kinderen vanuit deze ruimte meteen buiten kunnen sporten en spelen.

Meer informatie
Het LRK-nummer van onze kinderopvang is 174161542. 

Onderstaand is daarnaast informatie te vinden over onze uitgangspunten, tarieven, privacy en overige relevante informatie.

ontwerp en realisatie: Impuls